nerum as

Forside
Grunn og Gravearbeid
broytingservicetjenester
salgavfritidseiendommer
nerum
nerummedfjelletsomnabo
kontaktoss

 

grunn og gravearbeid

Vi utfører grunn og gravearbeider, trappebygging og hellelegging, masseforflytninger og vi er spesielt dyktige på stablemuring av stein. Vi utfører oppdrag som kabelgrøfting, veibygging, tomtegraving, løypetraseer, VA-anlegg - osv..

Vi ønsker tilfredse kunder og etterstreber optimal kvalitet på det arbeidet vi leverer særlig med tanke på at mange av de oppdrag vi utfører foregår i et sårbart landskap nære høyfjellet. Derfor er vi alltid veldig nøye med å gå frem på en slik måte at inngrepet er til minst mulig belastning for naturen rundt.

Ved utgraving av hyttetomter og lignende forsøker vi å legge disse skånsomt inn i terrenget der det er mulig. Vi ønsker ikke at den nye bebyggelsen skal lage stygge sår i naturen, men kanskje heller gi inntrykk av å ha ligget der i ”uendelige” tider.

Om ønskelig kan vi utføre komplett ferdigstillelse av eiendommen med opparbeidet av plen/naturtomt. Vi kan også bygge natursteinsmurer som le og vern rundt deler av tomta og annen steinbelegging som eksempelvis trapper og stier. I tillegg kan vi forblende synlig mur med naturstein og skånsomt legge tilbake eksisterende naturtorv der det er hensiktsmessig.

Og vi rydder opp etter oss når jobben er ferdigstilt. Alle våre oppdrag er i henhold til vår godkjenning i enhetsregisteret hos Statens Bygningstekniske etat.

Vi er en troverdig og seriøs aktør med sans for utfordringer.gravemaskin

Godt utstyr er en forutsetning for effektivt og ordentlig utført arbeid. Vi etterstreber å ha maskiner og kjøretøy som er i operativ stand til enhver tid.