nerum as

Forside
Grunn og Gravearbeid
broytingservicetjenester
salgavfritidseiendommer
nerum
nerummedfjelletsomnabo
kontaktoss

 Nerum er fra gammelt av en del av Skareeiendommen. Den ble trolig skilt ut som en egen enhet engang på 1800 tallet. Den eldste delen av våningshuset er fra 1830 og en del av de andre husene som fortsatt står på gården er fra samme århundre om ikke eldre. Det står blant annet en gammel smie og et bryggerhus her. Å bo på en gammel gård dreier seg mye om forvaltning og bevaring samtidig som verden går fremover!

Gårdsdrift
Tidligere ble det drevet med melkedyr på gården, men å drive med melkedyr i liten målestokk er temmelig tungvindt så etter hvert ble det satset mer okser og fra 1997, sauehold.

De siste årene har vi igjen spekulert på hva vi skal gjøre, fortsette med sau eller slutte med dyr? Spørsmålet om driftsform, investeringer og tidsbruk er fortsatt dagsaktuelle siden mange rundt oss velger å avslutte drift i stedet for å satse. Med tanke på de forutsetninger (eller mangel på forutsetninger) som legges til grunn for å drive gårdsbruk pr i dag er det helt forståelig at mange gir seg.

Vi bestemte oss sommeren 2009 for å satse på fortsatt sauedrift. Grunnen til det er at om noen skal orke å overta denne gården så må i hvert fall ikke vi gjøre valget enda vanskeligere enn det er ved å slutte og investere i drifta. Dessuten er det litt stusselig uten dyr på gården og vi kan jo håpe at vi en dag skal få en noenlunde levelig inntekt av saueholdet. Slik som det har vært hittil har vi pleid å kalle det en ”en dyr hobby”.
Livet på landet
Det sies at bygdefolk vet mer om livet i byen enn byfolk vet om livet på landet. Kanskje det er riktig? Det eksisterer fortsatt en forestilling om at livet på landet er noe som er enkelt, langsomt og forsiktig. Slik er det nok ikke for mange på bygda, livet går vel så travelt her.

Men for mange bygder har det urbane livet fått så stort innpass at dialekter og egenart forsvinner, - spist opp av den massive påvirkningen som turisme og media medfører.

Derfor er det så viktig at de som bor på bygde Norge vet å verdsette sin egenart, kulturelt, språklig og tradisjonsmessig. Å bli som byfolk kan alle, men å bli en vaskeekte Eggedøling er ikke fullt så enkelt!